Speaker

Mitja Černko

Psiholog, raziskovalec, izobraževalec

Mitjeva pot skozi umetnost, prakso in znanost psihologije združuje dvanajst let izvajanja izobraževalnih dogodkov s šestimi leti psihometrične in sociometrične podatkovne znanosti. Po prostovoljstvu v mnogih slovenskih in evropskih organizacijah trenutno deluje kot soustanovitelj Trenerskega Foruma in Inštituta za aplikativne znanosti Maribor. Njegovi projekti zajemajo znanstvene raziskave, učne ekspedicije ter psihološko in organizacijsko svetovanje. Nekateri izmed dragocenejših izidov, h katerim so prispevali njegovi dogodki, vključujejo spontana izboljšanja samo-negovalnih navad in porajanje sočutnih odnosnih praks.

Za ustvarjanje učnega okolja uporablja široko paleto izobraževalnih pristopov, s poudarkom na spodbujanju vseh ravni védenja in modrosti skupine. Vsako delavnico vzame kot izziv za poglabljanje lastnega znanja ter jo utemelji z obsežnim pregledom literature in lastnimi spoznanji. V proces zasnove vključuje potrebe in izkušnje svojih soraziskovalcev ter omogoča priložnosti za skupinsko udejanjanje uvidov po srečanjih.

Njegova stremljenja navdihujejo protopični misleci, kot so John Vervaeke, Daniel Schmachtenberger in Iain McGilchrist. Trenutno se posveča podpiranju oseb, organizacij in skupnosti pri doseganju izhodiščno nepredstavljivih ravni blagostanja skozi razvijanje uglašene suverenosti. Zaupa, da se bo človeštvo (prej kot slej) trajnostno integriralo v planetarni ekosistem v vlogi modrih skrbnikov in ljubečih partnerjev evolucije.

Spletna stran

AllSessions

Dan 2
28/06/2024
Dan 1
27/06/2024
Dan 3
29/06/2024
16:00

Uglašena Suverenost: Znanost in umetnost zavestne so-evolucije

Magic Garden (Delavnica)
29 June
Čas: 16:00 - 17:00
Lokacija: Magic Garden (Delavnica)
Vodnik: Mitja Černko

Vabljen/-a na krepitev svoje psihološke suverenosti in odnosne uglašenosti!

Na izkustven način bomo raziskali, kako psihološka in odnosna drža prispevata k nihanju uma od največjega zaveznika do nasprotnika in od ustvarjalnih do uničujočih odnosov. Tekom treninga boš usvojil/-a preproste in na-dokazih-temelječe vaje za vplivanje na psihološke in odnosne procese, povezane z identiteto, pozornostjo, mislimi, čustvi, motivacijo in vedênjem.

Psihološka plat (suverenost) pomembno prispeva k osebnemu blagostanju, presnavljanju čustev in udejanjanju vrednot. Odnosna plat (uglašenost) pa omogoča vzpostavljanje varnega stika in uravnovešanje integritete do lastnih potreb z odzivnostjo na celote, v katerih živimo. Obvladovanje teh vaj lahko pomaga preprečevati, reševati ter blažiti mnoge psihološke in odnosne zaplete v poslovnem in osebnem življenju, kar nam prihrani denarna sredstva, ohranja kvaliteto življenja in izboljšuje skupinsko vzdušje.

Po koncu delavnice boš dobil/-a dostop do instrumentov in izročkov, ki ti lahko pomagajo bolje spoznati uglašeno suverenost pri sebi ali bližnjih in podpreti bolj osredotočen razvoj.

Bodi na

tekočem

Prijavi se na e-novičke, cel tribe nas je! 

Nekaj mleje …

Pozdravljamo te v SoundGarden skupnosti!

Bold-projects © 2024 SoundGarden.