Speaker

Lenka Puh

Družbena inovatorka

Lenka Puh je podjetnica, soustanoviteljica in direktorica, podjetja Jazon d.o.o. že več kot 34 leti.  Gospodarske krize je njena ekipa premagovala preko razvoja družbenih inovacij in s tem grajenja Etri skupnosti in Etri skupine. Trenutno Etri skupina zaposluje več kot 70 zaposlenih, od tega večino tistih, ki bi drugače bili izključeni iz trga dela.

Etri poslovni model, ki zajema področje ekologije, ergonomije in etične ekonomije ima tako močna  Etri načela, da so izzivalci pri ustvarjanju vključujoče družbe z ustvarjanjem delovnih mest za vse.

Dostojanstvo, odgovornost, pravičnost, preglednost in zanesljivost tako Lenka uresničuje preko družbenih inovacij na podjetniški način; zagovorništva po načelih nevladnega sektorja v smeri krožnega gospodarstva, ki temelji na spremembah po meri človeka. Razvoj  investicijskega modela usmerjenega v dobrodelnost, ki pa bo  to področje urejalo na trajnostni način usmerjeno v kakovost življenja za vse pa mu trenutno namenja največ pozornosti.

Lenka in njena ekipa so prejemniki številnih domačih in tujih nagrad. Še posebej na področju družbene odgovornosti , krožnega gospodarstva in socialnega podjetništva. V zadnjih letih tudi prejemniki investicij iz tujine za družbene inovacije.  Lenka je avtorica modela pretoka pacientove dokumentacije od začetka do arhiva, ki jo uporablja večina bolnic v Sloveniji in tudi nekaj v tujini. Njen delež je pomemben tudi pri ostalih inovacijah, ki gradi Etri skupino. 

Je članica nekaterih mednarodnih organizacij na področju razvoja družbenih učinkov. 

Gradi Mrežo NVO za krožno gospodarstvo in  trenutno je pro-bono direktorica Humanitarnega zavoda Pod strehco, kjer želi učinkovito povezati humanitarne organizacije in socialno podjetništvo v smeri razvoja skupnostnih storitev in kakovosti življenja za vse. 

Lenka je mentorica mnogih, ki si želijo vstopiti na podjetniška tla z družbenim učinkom. Kar nekaj energije in dela vlaga tudi v grajenje Trust sklada, ki bo nadgradil njeno vlaganje kot podjetje Jazon v nove start upe in uveljavljena podjetja za to, da se zgradi več delovnih mest za grajenje vključujoče družbe. 

AllSessions

Dan 1
29/06/2023
Dan 3
01/07/2023
12:00

Dobrodelnost in podjetništvo - kaj delamo in kaj (še) lahko naredimo?

1 July
Time:  12:00 - 13:00
Location:  Džungla Stage

Skozi debate bomo raziskovali povezavo med podjetništvom in dobrodelnostjo. Odkrili bomo, kako podjetja lahko delujejo kot gonilna sila pozitivnih sprememb v družbi. Skozi primerjalne študije, navdihujoče zgodbe in razprave bomo raziskali, kako podjetja lahko ustvarjajo vrednost za skupnost, skrbijo za okolje ter se angažirajo v socialnih projektih. Skupaj bomo razmišljali, kako še naprej krepiti dobrodelnost in podjetništvo ter izkoristiti priložnosti za ustvarjanje pozitivnega vpliva.

Bodi na

tekočem

Prijavi se na e-novičke, cel tribe nas je! 

Nekaj mleje… samo še malo!

Pozdravljamo te v naši sredini!

Bold-projects © 2023 SoundGarden.