Zavod SOUNDGARDEN, so.p.
Zavod za povezovanje, izobraževanje in kreativni razvoj SOUNDGARDEN, socialno podjetje
Goriška cesta 45
3320 Velenje
Matična številka: 9531653000
Davčna številka: 63994771

Organizator in producent se zavezujeta, da bosta kupcu še prej, kot ju zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovila naslednje podatke: 

  • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam, 
  • končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej, 
  • informacijo o morebitnih dodatnih stroških dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati, 
  • plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno, 
  • informacijo o pritožbenem postopku pri organizatorju, 
  • naslov, na katerem prodajalec opravlja dejavnost in naslov elektronske pošte organizatorja, kamor lahko kupec naslovi svojo pritožbo. 
Veljavnost Pogojev poslovanja 

Sledeči Pogoji poslovanja se nanašajo na javno prireditev festival SoundGarden, ki bo potekal junija 2024 v Velenju. V primeru spremembe termina ali lokacije dogodka, sprejeti Pogoji poslovanja veljajo.

Zavezanost potrošnika v skladu s Pogoji poslovanja 

Potrošnika (v nadaljevanju: udeleženec ali kupec) navedeni pogoji poslovanja zavezujejo od trenutka, ko uporabi enega od načinov registracije ali ko se kot predstavnik organizacije, ki je z organizatorjem sklenila Pogodbo o sodelovanju v okviru festivala SoundGarden, udeležijo prireditve. 

Registracija potrošnika 

Kupec na prireditvi opravi prijavo z eno od naslednjih možnosti: 

  • s prejetim potrditvenim elektronskim sporočilom o brezplačni vstopnici, ki ga je prejel s strani organizatorja ali 
  • s prejetim potrditvenim elektronskim sporočilom o opravljenem nakupu vstopnice. 
Odpoved s strani potrošnika 

Nakup vstopnic je dokončen in pri tem ni možnosti vračila denarja za kupljene vstopnice. V primeru nakupa dnevne vstopnice je možna menjava termina najkasneje do 3. junija 2024 oz. do zasedbe prostih mest, kar nastopi prej. V skladu z 12. točko 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerem se podjetje zaveže, do bo izpolnilo svojo obveznost na točno določen datum ali v točno določenem roku.

V primeru bolezni lahko kupec z zdravniškim potrdilom zaprosi za vrnitev karte. Prošnjo naj kupec sporoči pisno preko elektronske pošte na hello@soundgarden.si. Organizator bo vrnil kupnino, pri čemer bo odbil 10 € za strošek obdelave vstopnice.

Vstopnica je brezplačno prenosljiva na drugo osebo. 

Organizator v primeru odpovedi udeležbe kupca do 15 dni pred dogodkom, za katerega je kupec naročil vstopnice, omogoča prenos vstopnice na drugo fizično osebo. Spremembo mora kupec sporočiti pisno preko elektronske pošte na naslov: hello@soundgarden.si. Pri tem mora sporočiti ime, priimek in elektronsko pošto novega udeleženca. 

V primeru, da je potrošniku izdana vstopnica po ceni 0,0 €, ni upravičen do prenosa ali kakršnegakoli povračila v primeru odpovedi dogodka. 

Dostop in koriščenje vstopnic 

Vstopnice bodo udeležencem posredovane v elektronski obliki v obliki QR kode. S tem namenom mora udeleženec organizatorju in posredniku vstopnic posredovati naslednje osebne podatke: 

  • ime in priimek ter 
  • elektronski naslov. 

Za koriščenje elektronske vstopnice bo vstopnico pri vhodu na prizorišče potrebno pokazati na zaslonu elektronske naprave (tablica, pametni telefon …) ali natisnjeno na papir. Organizator ne odgovarja za nezmožnost koriščenja vstopnice po navedenem postopku v primeru, da udeleženec nima takšne naprave ali da nima natisnjene vstopnice. 

Vstopnica udeležencu omogoča dostop na festivalsko prizorišče. Producent si pridržuje pravico, da dostop do delavnic omeji s številom sedežev, ki jih določi v sodelovanju z vsakokratno vodjo delavnice. Število sedežev na delavnicah bo jasno označeno in komunicirano s strani organizatorja pred začetkom posameznih delavnic. V primeru, da obiskovalec ne dobi prostega sedeža na želeni delavnici, ni upravičen do povračila kupnine.

Odpoved s strani organizatorja 

Nov termin (zaradi bolezni, odpovedi podizvajalcev ali višje sile); organizator kupcu zagotovi nadomestni termin izvedbe, kupec do povračila kupnine v tem primeru ni upravičen. 

Odpoved izvedbe; producent kupcu zagotavlja povračilo celotne kupnine. Kupec mora zagotoviti ustrezne podatke za vračilo kupnine. 

Naročila in plačilni pogoji 

Naročilo storitev in blaga je mogoče na spletni strani:https://www.entrio.si/. 
Plačilo storitev in blaga je mogoče preko spletne strani s kreditnimi karticami Visa in MasterCard, Maestro, Visa Electron ali Aircash. 

Pritožbeni postopek 

Pritožbo je mogoče oddati v pisni obliki na elektronski naslov hello@soundgarden.si ali s priporočenim pismom na naslov organizatorja. V pritožbi je treba navesti kontaktne informacije vlagatelja pritožbe (elektronski naslov in/ali hišni naslov) in natančno opisati razloge za pritožbo. Organizator je v osmih dneh po prejemu pritožbe dolžan pisno odgovoriti na posredovano pritožbo. 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja

Bodi na

tekočem

Prijavi se na e-novičke, cel tribe nas je! 

Nekaj mleje …

Pozdravljamo te v SoundGarden skupnosti!

Bold-projects © 2024 SoundGarden.