fbpx

Kakšna je odlična skupinska dinamika?

Skupinska dinamika je ključnega pomena za organizacijski uspeh. Brez pozitivne skupinske dinamike podjetje ne more v celoti izkoristiti potenciala svojih zaposlenih, njihovih sposobnosti in izkušenj. 

Kot skupinsko dinamiko razumemo tiste »psihološke sile«, ki vplivajo na smer delovanja in vedenja neke ekipe. To dinamiko ustvarjajo predvsem osebnosti vpletenih posameznikov in  način njihove interakcije. Gre za to, kako vedenja članov vplivajo na druge člane skupine in skupino kot celoto. 

Zakaj je skupinska dinamika pomembna? 

Skupinska dinamika je pomembna, ker vpliva na stvari, kot so ustvarjalnost, produktivnost in učinkovitost. Ker je skupinsko delo sestavni del organizacij, lahko vodenje podjetij pri obravnavanju dinamike skupine vodi do boljših delovnih rezultatov, zadovoljstva strank in boljšega poslovnega rezultata.

Kakšna je dobra dinamika ekipe?

Če želimo, da v naši ekipi prevladuje pozitivna skupinska dinamika, je pomembno, da si člani skupine med seboj zaupajo. Skupaj morajo sprejemati kolektivne odločitve in biti odgovorni za prikazane rezultate. Ekipa z dobro skupinsko dinamiko je konstruktivna in produktivna ter lahko pokaže medsebojno razumevanje in samokorekcijsko vedenje. Po drugi strani pa lahko slaba skupinska dinamika zavira uspešno odločanje in tudi same rezultate dela.

V 7 korakih do odlične timske dinamike:

 1. Spoznajte svojo ekipo.
  Bolj kot boste razumeli, kako vaša ekipa deluje, hitreje boste lahko preprečili težave, ki bi lahko oslabile vašo ekipo.
 2. Hitro se spopadite s težavami.
  Če opazite, da vedenje enega člana vaše ekipe negativno vpliva na skupino, mu to tudi povejte. Poskrbite za povratne informacije, ki bodo članu vaše ekipe pokazale vpliv njegovih dejanj, in ga spodbudite k razmisleku o tem, kako lahko spremeni svoje vedenje.
 3. Opredelite vloge in odgovornosti.
  Ekipe, ki nimajo osredotočenosti ali usmeritve, lahko hitro razvijejo slabo dinamiko, saj se ljudje še trudijo razumeti svojo vlogo v skupini. Zato določite poslanstvo in cilj skupine ter odgovornosti vseh takoj, ko sestavite ekipo.
 4. Podrite ovire.
  Uporabite vaje za team building, da se vsi bolje spoznate, še posebej, če se skupini pridružijo novi člani, saj te vaje olajšajo sprejemanje novih kolegov v skupino. 
 5. Osredotočite se na komunikacijo.
  Odprta komunikacija je osrednjega pomena za dobro dinamiko ekipe, zato poskrbite, da vsi komunicirajo jasno. S tem se boste izognili nejasnostim. Prav tako je pomembno, da vsi člani čimprej prejmejo neke nove informacije.
 6. Bodite pozorni.
  Pazite na opozorilne znake slabe skupinske dinamike. Še posebej bodite pozorni na pogoste soglasne odločitve, saj so le te lahko znak skupinskega razmišljanja, ali pa celo ustrahovanja. 

Razumevanje dinamike posamezne ekipe je zelo pomembno, saj je lahko dober pokazatelj tega, kako uspešna je ekipa, in ali je potrebno kaj spremeniti, da bo v prihodnosti še bolj učinkovita. Raziskave skupinske dinamike so lahko zelo koristne za podjetja, saj dajejo vpogled v to, kaj motivira ekipe, kakšne vrste ljudi sestavljajo uspešne ekipe in kaj ovira njihov uspeh. 

Leave a Comment