fbpx

Pogoji poslovanja

Pogoji in pravila poslovanja

Enajstica, Mateja Koren, s.p, Goriška cesta 45, 3320 Velenje, davčna številka 28142896, matična številka 8030260000, nadalje “organizator”.

Organizator se zavezuje, da bo kupcu še prej, kot ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
 • končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
 • informacijo o morebitnih dodatnih stroških dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno,
 • informacijo o pritožbenem postopku pri organizatorju,
 • naslov, na katerem prodajalec opravlja dejavnost in naslov elektronske pošte organizatorja, kamor lahko kupec naslovi svojo pritožbo.

Veljavnost Pogojev poslovanja
Sledeči Pogoji poslovanja se nanašajo na javno prireditev festival SoundGarden, ki bo potekal julija 2022 v Velenju. V primeru spremembe termina ali lokacije dogodka, sprejeti Pogoji poslovanja veljajo.

Zavezanost potrošnika v skladu s Pogoji poslovanja
Potrošnika (v nadaljevanju: udeleženec ali kupec) navedeni pogoji poslovanja zavezujejo od trenutka, ko uporabi enega od načinov registracije ali ko se kot predstavnik organizacije, ki je z organizatorjem sklenila Pogodbo o sodelovanju v okviru festivala SoundGarden, udeležijo prireditve.

Registracija potrošnika
Kupec na prireditvi ali dogodku opravi prijavo z eno od naslednjih možnosti:

 • s prejetim potrditvenim elektronskim sporočilom o uspešno opravljeni registraciji ali
 • s prejetim potrditvenim elektronskim sporočilom o opravljenem nakupu vstopnice.

Odpoved s strani potrošnika
Nakup vstopnic je dokončen in pri tem ni možnosti vračila denarja za kupljene vstopnice. V primeru nakupa dnevne vstopnice je možna menjava termina najkasneje do 22. junija 2022 oz. do zasedbe prostih mest, kar nastopi prej. V skladu z 12. točko 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerem se podjetje zaveže, do bo izpolnilo svojo obveznost na točno določen datum ali v točno določenem roku.
Organizator v primeru odpovedi udeležbe kupca do 15 dni pred dogodkom, za katerega je kupec naročil vstopnice, omogoča prenos vstopnice na drugo fizično osebo. Spremembo mora kupec sporočiti pisno preko elektronske pošte na naslov: hello@soundgarden.si. Pri tem mora sporočiti ime, priimek, rojstni datum in kontaktno telefonsko številko ali elektronsko pošto novega udeleženca.

V primeru, da je potrošniku izdana vstopnica po ceni 0,0€, ni upravičen do prenosa ali kakršnegakoli povračila v primeru odpovedi dogodka.

Dostop in koriščenje vstopnic
Vstopnice bodo udeležencem posredovane v elektronski obliki v obliki QR kode. S tem namenom mora udeleženec organizatorju in posredniku vstopnic posredovati naslednje osebne podatke:

 • ime in primek ter
 • elektronski naslov.

Za koriščenje elektronske vstopnice bo vstopnico pri vhodu na prizorišče potrebno pokazati na zaslonu elektronske naprave (tablica, pametni telefon, …). Organizator ne odgovarja za nezmožnost koriščenja vstopnice po navedenem postopku v primeru, da udeleženec take naprave nima.
Vstopnica udeležencu omogoča dostop na festivalsko prizorišče. Organizator si pridržuje pravico, da dostop do delavnic omeji s številom sedežev, ki jih določi v sodelovanju z vsakokratno vodjo delavnice. Število sedežev na delavnicah, ki bodo organizirane v notranjih prostorih zaradi načina dela ali vremenskih razmer, bo omejeno v skladu z navodili NIJZ glede na kvadraturo prostora.

Ukrepi v zvezi z epidemijo Covid-19
Udeleženec se s prejemom vstopnice zavezuje upoštevati vse varovalne ukrepe, ki mu jih organizator posreduje ob izdaji ali nakupu vstopnice ter vsa navodila, ki bodo udeležencem predhodno posredovana po e-pošti ali bodo navedena pri vhodu na prizorišče in na prizorišču. V primeru kršenja navodil ali ukrepov, si organizator pridržuje pravico do odstranitve udeleženca s prizorišča brez predhodnega opozorila. V tem primeru udeleženec ni upravičen do povračila vrednosti vstopnice ali drugih nastalih stroškov v povezavi z odstranitvijo udeleženca s prizorišča. Trenutno veljavna navodila: https://www.nijz.si
V skladu z aktualnimi navodili NIJZ v zvezi z izvedbo dogodkov in prireditev se udeleženec strinja s posredovanjem morebitne dodatnih osebnih podatkov (naslov, rojstni datum, kontakt … ) Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Odpoved s strani organizatorja

 • Nov termin (zaradi bolezni, odpovedi podizvajalcev ali višje sile); organizator kupcu zagotavi nadomestni termin izvedbe, kupec do povračila kupnine v tem primeru ni upravičen.
 • Odpoved izvedbe; organizator kupcu zagotavlja povračilo celotne kupnine. Kupec mora zagotoviti ustrezne podatke za vračilo kupnine.

Naročila in plačilni pogoji
Naročilo storitev in blaga je mogoče na spletni strani: https://soundgarden.si .
Plačilo storitev in blaga je mogoče preko spletne strani s kreditnimi karticami Visa in MasterCard, PayPal-om, ali s predplačilom preko UPN obrazca.

Pritožbeni postopek
Pritožbo je mogoče oddati v pisni obliki na elektronski naslov hello@soundgarden.si ali s priporočenim pismom na naslov organizatorja. V pritožbi je treba navesti kontaktne informacije vlagatelja pritožbe (elektronski naslov in/ali hišni naslov) in natančno opisati razloge za pritožbo. Organizator je v osmih dneh po prejemu pritožbe dolžan pisno odgovoriti na posredovano pritožbo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja.