fbpx

5 tehnik uspešnega viharjenja možganov (Brainstorming-a)

Inovativnost in ustvarjalnost sta v zadnjem desetletju postali glavni gonilni sili konkurenčne prednosti podjetji. Inovativne ideje se rojevajo v možganih kreativnih oseb, ki jih je za dosego želenega rezultata skozi postopek viharjenja možganov potrebno voditi s pravilnimi tehnikami.

Rezultat viharjenja možganov ni le v oblikovanju novih idej, ampak lahko pozitivno ali negativno vpliva na ekipno vzdušje. Člani ekipe se bodo po uspešno zaključenem sestanku, ki je obrodil želeni rezultat, počutili motiviranje, izpopolnjene in pripravljanje na nadaljnjo delo. 

Angleški izraz brainstorming in prvo tehniko je v knjigi “How To Think Up” leta 1942 zapisal Alex Osborn. Viharjenje možganov lahko izvajaš sam ali v ekipi. Če si vodja ekipe, ti bodo spodnji nasveti prišli še kako prav. V nadaljevanju te čaka 5 tehnik viharjenja možganov, nasveti kako osvetliti možne težave, ki lahko nastanejo, in kako vzpostaviti sistem za spletno viharjenje možganov. Seveda obstaja še več tehnik, a smo izpostavili tiste, ki jih izvajamo tudi sami.

Fotografija na kateri je računalnik ter pisalo in blokec

Spoznaj svojo ekipo

Najbolj osnovni način viharjenja možganov se izvaja v treh korakih:

 1. Organiziraj sestanek na katerem ekipi predstaviš problem, ki ga je potrebno rešiti.
 2. Spodbudi ekipo, da podaja različne ideje in videnja, na kakšen način bi rešili predstavljen problem. Pazi, v tem koraku ni mesta za kriticizem ali debato o podanih idejah.
 3. Pogovorite se o vseh idejah in izberite najprimernejšo, ter jo skupaj razvijte do te mere, da jo lahko uporabite v poslovanju.

Sliši se precej enostavno, kajne?

Težava nastane, ko ekipo sestavljajo introvertirani in ekstrovertirani posamezniki, ko je viharjenje možganov zelo pogosta praksa, ko se viharjenje možganov odvija vedno v istem prostoru in še bi lahko naštevali. Vse te težave privedejo do izpostavljenosti nekaterih članov ekipe, nemotiviranosti za viharjenje možganov, pomanjkanja inovativnih idej

Izberi način, ki ustreza ekipi in problemu

Različni problemi zahtevajo različne tehnike viharjenja možganov, prav tako vsaka tehnika ni primerna za vsako ekipo. Svetujemo, da pri viharjenju možganov sodeluje največ 8 oseb, lahko jih je tudi več, vendar je vzdrževanje fokusa in vodenje procesa z vsako osebo težje.

Igra vlog

Člane ekipe spodbudi k temu, da si zamislijo osebo, ki je neposredno povezana s problemom. Zastavljajte si vprašanja ko so:

 • Zakaj zamišljeni osebi trenutni produkt/storitev ni všeč?
 • Kakšna sprememba/novost bi jo zadovoljila?
 • Kakšen produkt si oseba želi?

To je eden od načinov, kako ekipo postaviti v čevlje uporabnika ter usmeriti razvoj proti njegovim željam.

Turnirska tehnika viharjenja možganov

Ta tehnika je v angleškem jeziku poznana kot “Round Robin brainstorming technique”. Ta tradicionalna tehnika v prvi vrsti rešuje težavo, kako izenačiti vse člane ekipe. Ekstrovertirane osebe že namreč naravno bolj izstopajo in navadno v senci puščajo sramežljivejše.

Ta tehnika zahteva sledenje ustaljenim korakom:

 1. Podrobno predstavi problem ter izpostavi, na kateri del problema se naj nanašajo rešitve. Če imajo člani ekipe vprašanja, na njih odgovori, vendar je tvoja dolžnost, da zaustaviš morebitno diskusijo.
 2. Vsak izmed članov na list papirja zapiše eno ali več morebitnih rešitev.
 3. Papir z rešitvami nato poda naslednjemu članu ekipe, ki prebere rešitve in k njim dopiše nove ideje, rešitve, pomisleke, ključne ugotovitve, … in poda papir naslednjemu.
 4. Podajanje in zapisovanje novih idej se odvija toliko časa, da se zaključi celoten krog.
 5. Na koncu prebereš vse ideje, jih zapišeš na tablo, združiš podobne in skupaj z ekipo poiščeš želeno rešitev.

Tehnika zvezde

Tehnika zvezde je primerna za generiranje vprašanj in odgovorov. Na tablo nariši 6-krako zvezdo, na sredino zapiši idejo,  o kateri boste govorili, ter v vsak krak eno vprašalnico: Kdo, kaj, kdaj, kje, zakaj in kako. Z člani ekipe nato generirajte vprašanja in skupaj poiščite odgovore.

Možganski miselni vzorec

Ta tehnika je še posebej priporočljiva za ekipo v kateri prevladujejo vizualni tipi oseb. Ekipa prične z eno idejo, ki jo zapiše na tablo. Ena ideja vedno generira še tri nove. Vsako idejo zapišite in jo povežite z drugimi idejami. Na takšen način se ustvarja miselni vzorec vseh idej, v katerem je razvidno, katere ideje so smiselno povezane in katere ne.

Spletni brainstorming

Najboljše ideje se navadno zgodijo na najmanj pričakovanih mestih in ob najmanj pričakovanjem času. Zato je dobro, da ima ekipa vzpostavljen sistem spletnega viharjenja možganov. Sistem je lahko Google dokument, do katerega imajo vsi dostop, ali pa vodja organizira dogodek v zaprti skupini, kjer se poslužijo ene od zgornjih tehnik.

Slika na kateri so štiri pesti

Da bo delo potekalo brez težav dobro pripravi ekipo

Dober rezultat najpogosteje tiči v dobri pripravi, zato svetujemo, da ekipo pred sestankom obvestimo o svoji nameri. Spodaj ti podamo še 5 nasvetov, kako zagotoviti, da bodo  zgoraj opisane tehnike res efektivne.

 • Dovoli ekipi, da se vnaprej pripravi – vnaprej predstavi problem, ki ga boste reševali.
 • Dobro predstavi želeni cilj – ali boste govorili o stvari, ki še ni bila narejena ali izboljševali že obstoječ produkt ali storitev.
 • Povabi nove ljudi na sestanek – osebe, ki navadno ne sodelujejo na sestankih lahko ekipi prinesejo novo videnje in sveže ideje.
 • Ustvari pozitivno okolje, v katerem se vsi počutijo sprejete.
 • Menjaj prostor in čas – iskanje idej se ne more ukalupljati zato je za rast in razvij novih idej pomembno, da občasno menjaš prostor kjer se bo izvajal sestanek.

Ne glede na to, ali izbereš katero od zgoraj naštetih tehnik ali ne, sta najpomembnejša faktorja viharjenja možganov sproščenost in dobro počutje sodelujočih. Le tako bo miselni tok omogočen, ideje sveže, rezultati pa zagotovljeni.

Leave a Comment