fbpx

Miha Lesjak

Dr. Miha Lesjak je izredni profesor za področje poslovno organizacijskih znanosti v turizmu na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije Portorož Turistica. Njegova aktualna raziskovalna področja so športni turizem, trajnostne športne prireditev in destinacijski management. Je tudi avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov s področja turizma, športnega turizma in prireditvenega turizma. Svoje znanstveno raziskovalno in pedagoško delo močno povezuje z organizatorji različnih vrst prireditev v slovenskem prostoru. Trenutno svoje raziskovanje posveča trajnostnim rešitvam pri organizaciji športnih prireditev. Je tudi pisec znanstvenih in strokovnih publikacij s področja športnega turizma in velikih športnih prireditev ter strateških dokumentov s področja razvoja turizma.